POLYGON

collaborative platforms

ART GOES RURAL

Polygon program “RURAL” program je suvremenih umjetničkih i kulturnih praksi koje razvijamo u ruralnim područjima Hrvatske u kojima nismo uspjeli pronaći pojavu istih. MADE IN LIKA jedan je od tih programa. Poseban fokus programa je na vernakularnim kulturnim praksama kao prostoru interakcije i obostranog prenošenja znanja. Dugoročna vizija programa izgradnja je umjetničkog instituta za istraživanja…

Underground City XXI

Underground City XXI (UCXXI) is collaborative European cultural&art project, established by LIBAT (Fr), Labin Art Express XXI (Hr), Nomad Theatre (A), Prague College (CZ), aiming to creation of an interractive digital social sculpture. An utopia city model will be created and presented as an artistic 3D multi-user environment and society, shared and distributed on Internet,…

Mines of Culture / Rudnici kulture

Rudnici kulture projekt je multilateralne, međunarodne, interdisciplinarne suradnje (Hrvatska, Slovenija,BiH, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Kosovo,…) čiji je nositelj udruga Labin Art Express XXI (HR), a provodi se u suradnji sa partnerima: udruge Manifest, Prijedor (BiH), Terra Nostra, Mojkovac (Crna Gora), zaklada Balkankult intereg, Krušedol i udruga Remont (Srbija), Javna ustanova „Center za idrijsko dediščino“ (CID),…