POLYGON

Mines of Culture / Rudnici kulture

Rudnici kulture projekt je multilateralne, međunarodne, interdisciplinarne suradnje (Hrvatska, Slovenija,BiH, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Kosovo,…) čiji je nositelj udruga Labin Art Express XXI (HR), a provodi se u suradnji sa partnerima: udruge Manifest, Prijedor (BiH), Terra Nostra, Mojkovac (Crna Gora), zaklada Balkankult intereg, Krušedol i udruga Remont (Srbija), Javna ustanova „Center za idrijsko dediščino“ (CID), Idrija i Loke Studio (Slovenija), Kulttranzen (Makedonija), te Polygon – Centra za istraživanja i razvoj projekata u kulturi, Zagreb (HR), uz potporu European Cultural Foundation (ECF), Ministarstva kulture, Ministarstva socijalne politike i mladih, Zaklade „Kultura nova“, Istarske županije i Grada Labina.

Projekt je započeo krajem 2012. godine kada su L.A.E. XXI, Manifest, Terra Nostra, Mojkovac Polygon, Balkankult intereg i CID pokrenuli projekt međunarodne interdiciplinarne radne platforme na području zaštite i revitalizacije vrijedne rudarske baštine na području bivše države, u sklopu koje je do sada prvenstveno prikupljena i digitalizirana velika količina dokumentacije o rudnicima u državama nastalim na teritoriju bivše Jugoslavije, a u tijeku je objavljivanje prvog izdanja istoimene publikacije – monografije kao i snimanje materijala za potrebe budućeg dokumentarnog filma. Kroz radionice, tribine, javne forume te posebno putem web portala www.rudnicikulture.com, projekt je do sada obuhvatio nekoliko tisuća građana pretežno u bivšim rudarskim mjestima iz kojih dolaze partneri, ali i šire.

U narednom periodu (2015.-2017.) platforma će se proširiti i na druge države bivše Jugoslavije (Makedonija, Kosovo), ali i šire, tj. na jugoistočnu Europu (Albanija, Turska,..), te će se i formalno osnovati udruga za zaštitu rudarske baštine najprije na području ex-YU, a potom i jugoistočnoj Europi.

Comments are closed.