POLYGON

What we do

Polygon programi i projekti inkluzivnog su karaktera, refleksivnih i kritičkih umjetničkih praksi koje imaju za cilj stvoriti prostore javne recepcije, senzibiliziranja javnosti na ekonomiju kulture/umjetnosti. Iz navedenih strateških organizacijskih odredica proizlaze taktike djelovanja kao i godišnji administrativno-produkcijski ciklus aktivnosti hladnog pogona, produkcije i distribucije programa, rezidencija i pojedinačnih projekata. Članak 9. Statuta Polygona (od 2000.g.):

Aktivnosti Polygona povezane su direktno s organizacijskim strategijama i taktikama rješavanja i unaprjeđivanja organizacijskog formata i razvoja platforme produkcije nezavisne umjetničke scene.

Glavne programske aktivnosti okupljene su oko nekoliko strategijskih formata djelovanja:

(1) Osnovna djelatnost: Umjetničko-Istraživačka platforma – platforma i servis za umjetničke ideje i nezavisnu produkciju (od 2000);

(2) Kapacitiranje: Razvoj i ulaganje, modeli samofinanciranja, program investicija i ulaganja u virtualni organizacijski format i mobilni ured Polygona;

(3) Program razvoja međunarodne suradnje i umjetničkih rezidencija (program je uvršten u pilot istraživanje Ministarstva kulture RH);

(4) Suradničke platforme na lokalnoj i međunarodnoj razini;

(5) Profesionalni razvoj i obrazovanje članova Polygona koji koriste resurse Polygona i čiji broj se kontinuirano povećava i trenutno broji 40 članova iz Hrvatske, regije i svijeta;

(6) Meta Polygon – uspostavljanje metodologije mjerljivosti uloženog rada i dometa djelovanja, dokumentiranje, arhiviranje, postprodukcija, evaluacija;

U svrhu ostvarenja cilja propisanog čl. 8. Statuta, Polygon djeluje u Hrvatskoj kroz sljedeće aktivnosti:

– provodi umjetničke/interdisciplinarne projekte i programe u suradnji s pojedincima i institucijama, nezavisnim organizacijama, poslovnim subjektima;

– podupire umjetničko-istraživački rad grupa i pojedinaca; radi na poboljšanju i profesionalizaciji struke;

– organizira i producira umjetnička događanja (javne izvedbe, izložbe, seminare, radionice, predstave, festivale, tiskana izdanja);

– sudjeluje na domaćim i međunarodnim skupovima, seminarima, konferencijama i sl. koji su u vezi s ciljevima i djelatnošću Polygona;

– osmišljava umjetničke/kulturne sadržaje kojima se promišlja identitet ljudi i prostora;

– zalaže se i potiče nova idejna rješenja koje promiču suvremene kulturne vrijednosti.

Najveća postignuća povezujemo s činjenicom da smo jedna od prvih nezavisnih, nevladinih umjetničkih organizacija koja djeluje kontinuirano 15 godina, te da se projekti/programi koje proizvodimo smatraju ne samo umjetničkom praksom ili afirmativnom civilnom akcijom, već i modelom socijalnih inovacija izvan granica Hrvatske.

Jedan o prvih Polygon projekata “La Strada” (1999/2001.g.) osim umjetničkog i antropološkog diskursa koji je tematski problematizirao arhitekturu putovanja, bavio se temom koncesioniranja hrvatskih auto-cesta. Taj primjer navodimo zato što smatramo da su naša “najveća postignuća” povezana s činjenicom da potvrda i refleksija umjetničkog djelovanja dolazi puno kasnije u nekim budućim vremenima kada situacija za tu vrstu promjene sazrije u širem kontekstu civilnog društva što se u konkretnom slučaju događa tek sada nastankom građanske inicijative “Ne damo naše ceste”.

Comments are closed.