POLYGON

Ana Labudović

Kako reći rat bez da kažeš rat, Lika, 2021
Umjetnička ekspedicija i istraživački rad “Kako reći rat bez da kažeš rat” umjetnice Ane Labudović, dijelom je Polygon programa Regrutni centar za umjetnike – Lika i dostupan je na Polygon OS platformi: Polygon OS – Ana Labudović – Kako reći rat bez da kažeš rat, Lika 2021
Ana Labudović rođena je 1983. u Zagrebu, trenutno živi i radi u Rijeci. Nakon završavanja Hyper Island School of New Media (Švedska) odlazi na praksu u Vasava Artworks (Španjolska), nakon čega freelancea kao dizajnerica i urednica za izdavačku kuću maomao koja joj objavljuje dvije knjige o grafičkom dizajnu. Radi kao art direktorica za digitalnu agenciju Inventa do 2013. godine, kad se odlučuje u potpunosti posvetiti vlastitoj praksi. Djeluje kroz više disciplina, od dizajna digitalnih medija do specijaliziranog RISO tiska. Radi pretežno za korisnike s područja kulture, nezavisne scene i civilnog društva. Projekt održive specijalizirane tiskare Riso i prijatelji inicirala je 2019. godine, njime potiče nezavisno izdavaštvo, do-it-your-self/do-it-with-others principe rada i igre, educira znatiželjne, promiče ekološke koncepte tiska recikliranjem ili odabirom materijala koji ne ugrožavaju okoliš. Vodi radionice izrade fanzina za razne društvene skupine, surađuje s Akademijom primijenjenih umjetnosti u Rijeci u sklopu kolegija Web dizajn. Očuvanjem i promocijom baštine kipara Branka Vlahovića bavi se od 2010. Fascinirana je odnosom prema tehnologiji te s mrežama, privatnošću, (pri)rodom i društvom, povremeno eksperimentira s dizajnom interakcija zajedno s drugim članovima Radiona hackLab makerSpace-a. Profesionalna ­je članica HDD-a od 2009. Godine. https://ana.labudovic.net

Comments are closed.