POLYGON

Nada Alavanja

Plitvice – Slapovi, Lika, 2019.

Umjetnička ekspedicija i istraživački rad “Plitvice – Slapovi” umjetnice Nade Alavanja, dijelom je Polygon programa Regrutni centar za umjetnike – Lika i dostupan je na Polygon OS platformi: Polygon OS – Nada Alavanja – Plitvice – Slapovi, Lika 2019

Nada Alavanja rođena je u Beogradu 1952. Studirala je povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Beogradu. Jedna je od osnivača umjetničke grupe Aletr Imago 1980. godine. Od 1983., članica je Udruženja likovnih umjentika Srbije – ULUS. Živi i radi u Beogradu, Düsseldorfu i Berlinu.

Comments are closed.