POLYGON

Sabina Salamon

Rupa na čarapi ili kako povijest otkriva svoje prste, Lika, 2021
Umjetnička ekspedicija i istraživački rad “Rupa na čarapi ili kako povijest otkriva svoje prste” kustosice Sabine Salamon, dijelom je Polygon programa Regrutni centar za umjetnike – Lika i dostupan je na Polygon OS platformi: Polygon OS – Sabina Salamon – Rupa na čarapi ili kako povijest otkriva svoje prste, Lika 2021

Sabina Salamon ( Rijeka, 1971.). Diplomirala filozofiju i povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu Svečilišta u Ljubljani 2001. Godine 1995. postala je članicom Kluba mladih umjetnika Rijeke, koja je tada predstavljala riječku likovnu scenu. Godine 1997./98. radila je kao asistentica u Galeriji Marino Cettina u Umagu. Od 2002. do 2006. godine radila na mjestu ravnateljice Mediteranskog kiparskog simpozija u Labinu, a od 2006. vodila program Gradske galerije Labin. Od 2010. radi u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci na mjestu kustosice Zbirke fotografije i Zbirke medijske umjetnosti, filma i videa Kao kustosica radila na tridesetak izložbi i događaja te sudjelovala u brojnim žirijima.

Comments are closed.