POLYGON

Jelenje i Unije: Priča o obilju i oprezu

Foto: “Glavni trg Unija, istaknut ispred seoske crkve, ima višestruku ulogu središta društvenog života. Ne samo da služi kao središnje mjesto okupljanja stanovnika otoka, već ispod svoje površine krije vitalnu tajnu – podzemnu cisternu za vodu. Ovaj dvonamjenski trg zorno ilustrira povijesnu ovisnost otočne zajednice o skupljanju kišnice kao zajedničkom nastojanju, odražavajući njihov zajednički odgovor na nestašicu vode.” Matej Nikšič, Unije, kolovoz 2023.

Arhitekt i urbanist Matej Nikšič radi kao istraživač u područjima urbane regeneracije, dizajna javnih prostora, participativnog urbanizma, iskustvenih dimenzija prostora i detaljnog urbanističkog dizajna. Surađuje na domaćim i međunarodnim projektima temeljnih i aplikativnih istraživanja. Nastoji prenijeti rezultate istraživanja potencijalnim korisnicima i urbanističkoj praksi. Koordinirao je program stručnih predavanja na UIRS-u. Predaje na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani u okviru prvostupničkih i magistarskih programa urbanističkog planiranja te doprinosi međunarodnom modulu studija urbanističkog planiranja koji vode Ecole d’Urbanisme de Paris, HafenCity Universität Hamburg, Malmö högskola i Politecnico di Milano. Mentor je mlađim kolegama, autor je znanstvenih, stručnih i popularnih publikacija iz područja prostornog planiranja, urednik i recenzent.

U svom tekstu “Jelenje i Unije: Priča o obilju i oprezu”, bavi se kontrastom Jelenja i Unija, kanjonom i tokom rijeke Rječine te kroz prizmu promatrača ukazuje na važnost vodnih resursa, osvrćući se na nedavne ekstremne poplave u Sloveniji. Uočava dijametralno različite životne okolnosti uslijed velikih količina odnosno potpunog izostanka vode u sve nestabilnijim klimatskim uvjetima i neraskidivoj vezi zajednice, vodnih resursa i prirode.

Za razliku od Rijeke i Jelenja, i obilnih vodnih resursa, otok Unije je potpuna suprotnost. Izoliran u svojoj udaljenosti, suživot prirode i zajednice ovdje ukazuje na drugu vrstu ekstrema. Na Unijama je taj suživot opipljiv i vidljiv jer kultura ophođenja ide u oba smjera, Priroda kultivira čovjeka a čovjek Prirodu. Ekonomija samoodrživosti neminovna je i uvelike utječe na identitet otočana i način na koji žive svoju svakodnevicu. Ostati ili se otisnuti u svijet vječno je pitanje otočana jer čini se da je voda u svakoj životnoj odluci, modelira karakter prostora i zajednice.

Matej Nikšič, univ. dipl. inž. arh., prezentira svoj rad kroz dnevničke zapise terenskih obilazaka “Jelenje i Unije: Priča o obilju i oprezu” na primjerima slučaja dva iznimna kontrasta kada su u pitanju vodni resursi i život uvjetovan njima.

Comments are closed.