POLYGON

Andrea Gregorina

Istraživački rad “Klasna borba, a ne klasna suradnja” Andreje Gregorine dijelom je Polygon programa Regrutni centar za umjetnike – Pozzo Franz i dostupan je na Polygon OS platformi: POLYGON OS – ANDREA GREGORINA

Giussepina Martinuzzi – inspiracija i važna povijesna poveznica s Krapnom

Od samog početka djelovanja Polygon – Centra za istraživanja i razvoj projekata u kulturi u kontekstu Krapna i krapanske zajednice, Giussepina Martinuzzi zauzima važno mjesto ne samo kao inspiracija i štivo za čitanje već kao začetnica ideja koje i danas nadahnjuju i educiraju o kritičkoj misli i revolucionarnom duhu. Martinuzzi je važna karika u povijesnom procesu uspostavljanja pravednijeg i naprednijeg društva u cjelini. Martinuzzi smatramo iznimno važnom ženom i revolucionarkom ne samo u kontekstu Krapna i labinštine već i u širem kontekstu u kojem njezina poezija i riječi tada kao i danas reflektiraju socijalne tjeskobe zasnovane na kapitalističkim načelima tržišne ekonomije i iscrpljivanja prirodnih resursa.

Njezini tekstovi i danas su relevantni ali nedovoljno poznati i priznati stoga svake godine pa tako i u sklopu ovogodišnjeg specijalnog izdanja „Krapan EU Kapital“ festivala dio programa posvećen je liku i djelu Giuseppine Martinuzzi.

U rezidencijalnom programu „Villa Pinka“ u Krapnu boravi aktivistkinja Andreja Gregorina koja se bavi proučavanjem tekstova i arhive Giussepine Martinuzzi. Istraživanje i tekst koji nastaje dio je projekta „Organizirane žene na ljevici u periodu između dva rata, tijekom Drugog svjetskog rata i nakon rata“ kojeg financira Rosa Luxemburg Stiftung South East Europe. Znanstveni tekst biti će objavljen u rujnu na portalu Slobodni Filozofski – Skripta TV.

Festival Krapan EU Kapital, u organizaciji Polygon – Centara za istraživanja i razvoj projekata u kulturi ovogodišnji program ostvaruje u suradnji s Labin Art Expressom, MMSUom – Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka, a u okviru programa Rijeka 2020 i 2. Industrijskog biennala umjetnosti. Ovogodišnji program podržan je i sufinanciran od strane Ministarstva kulture RH i Zaklade Kultura nova.

Comments are closed.