POLYGON

ART GOES RURAL

Polygon program “RURAL” program je suvremenih umjetničkih i kulturnih praksi koje razvijamo u ruralnim područjima Hrvatske u kojima nismo uspjeli pronaći pojavu istih. MADE IN LIKA jedan je od tih programa. Poseban fokus programa je na vernakularnim kulturnim praksama kao prostoru interakcije i obostranog prenošenja znanja.

Dugoročna vizija programa izgradnja je umjetničkog instituta za istraživanja dominantnih struktura, smještenog na Krbavskom polju. Prvi kickstart/crowd funding pokrenut je u sklopu Artomata 2014.g., gdje je Made in Lika predstavljena publici “proizvodima” inspiriranim stereotipima o Lici i Ličanima/kama.

Polygon je prostor koji okuplja umjetnike, vizualne i društvene istraživače, kulturne radnike/ce, građane/ke i seljake/nke. Misija Polygona iščitava se u profesionalnom djelovanju, radu i stavovima svakog pojedinca uključenog u Polygon, koji svoje izbore isključivo temelje na idejama, sustavu vrijednosti i kritičkoj poziciji suvremene kulturne i umjetničke prakse. Sustavno radimo na sintaksi i narativima identiteta propitujući vrijednosti i karakter fizičkog i društvenog oblika zajednice. Namjera nam je i nadalje biti prisutnima u vremenu te sudjelovati u dinamičkoj interakciji umjetnosti i zajednice, umjetnosti i znanosti, umjetnosti i angažiranosti. Kroz naše projekte propitujemo i artikuliramo povijest, kulturu, ekonomiju… u užem i širem kontekstu zajednice..

MADE IN LIKA

WEB link

HA-DVA-O
(staviti fotke vinišća — priprema)

Comments are closed.