POLYGON

Who we are

Umjetnost smatramo predprostorom neke nove socijalne i/ili znanstvene inovacije kojom direktno, kritički i subverzivno utječemo na socijalnu plastiku, i uspostavljamo prostore politizirane komunikacije radeći direktno u “kodu” izmjene narativa društvene svakodnevice. Sustavno radimo na sintaksi i narativima identiteta propitujući vrijednosti i karakter fizičkog i društvenog oblika zajednice.

POLYGON OPERATIVNI SUSTAV (Polygon OS) nastao s ciljem stvaranja platforme namjenjene razvoju i podršci umjetničke istraživačke prakse, te produkciji, distribuciji, dokumentiranju i arhiviranju iste. Ujedno Polygon OS projekt je razvoja i poboljšanja temeljnog organizacijskog modela rada sa svrhom uspostavljanja stabilne logistike i profesionaliziranja administrativno-produkcijskog okvira u svrhu razvoja domaće umjetničke produkcije i distribucije programa i prakse intersektorskih umjetničkih i kulturnih sadržaja temeljenih na istraživanju i propitivanju granica disciplina i područja, uspostavljanju novih pristupa, estetskih i konceptualnih iskoraka, inovativnom korištenju materijala, metoda, formata i medija u suvremenim umjetničkim i kulturnim praksama okrenutim prema društvenom angažmanu i zajednici baveći se pitanjima kao što su društvena kohezija, izgradnja potencijala zajednice, pitanja manjina, ljudski rad, migracije, teritoriji i moć, arhitektura i pokret i dr.

Polygon kao organizacijska forma i nadalje zadržava eksperimentalni oblik koji je zamišljen kao prostor propitivanja modela organizacijske arhitekture u prostornom i protokolarnom smislu i u kontekstu novih medija i interneta kao logističke-komunikacijske platforme. I nadalje težimo inovativnim organizacijskim formatima i „ne-prostoru”, tj. prostoru društvenih mreža/internetu kao komunikacijskom osloncu i prostoru postojanja, kao i korištenju hibridnih formi partnerstva, umrežavanja i razmjene znanja i sadržaja.

Polygon je nastao 1999.g., kao protestna gesta u odnosu na položaj suvremenih umjetničkih praksi i pogleda s ruba društva, kao umjetnička inicijativa bez kustoskog diskursa, kao prostor preispitivanja dometa suvremene umjetničke (kulturne) prakse i njezina pretakanja u druge sfere života kroz direktne “in situ” akcije u javnim prostorima izvan uobičajenih institucionalnih zadanosti.

Smatramo da sadržaj koji godinama provodimo kroz umjentičko djelovanje svakog pojedinog učesnika u Polygonu, jača poziciju kulture i promišlja prostor svakodnevice, te stvara novu vrstu odgovornosti svih uključenih u proces. Članak 8. Statuta (1999.g.): “Polygon djeluje u smjeru istraživanja i razvoja projekata i programa u kulturi i umjetnosti, i to kroz ispitivanje mogućnosti povezivanja, interakcije umjetnosti i kulture s drugim sektorima poput znanosti, tehnologije, turzima, ekologije, sporta i dr. Svojim programom, Polygon nastoji profesionalizirati umjetničku struku, strateški promišljati nove ideje i mogućnosti razvoja interdisciplinarnih projekata i programa u Hrvatskoj i svijetu shodno potrebama i/ili sudjelovanju u rješavanju problema zajednice.”

Polygon je prostor koji okuplja umjetnice/ke, društvene istraživače/ice, kulturne proizvođače, građane/ke.

Misija Polygona iščitava se u profesionalnom djelovanju, radu i stavovima svakog pojedinca uključenog u Polygon, koji svoje izbore isključivo temelji na idejama, sustavu vrijednosti i kritičkoj poziciji suvremene kulturne i umjetničke prakse. Umjetnost smatramo predprostorom neke nove socijalne i/ili znanstvene inovacije kojom direktno, kritički i subverzivno utječemo na socijalnu plastiku, i uspostavljamo prostore politizirane komunikacije radeći direktno u “kodu” izmjene narativa društvene svakodnevice. Sustavno radimo na sintaksi i narativima identiteta propitujući vrijednosti i karakter fizičkog i društvenog oblika zajednice. Namjera nam je i nadalje biti prisutnima u vremenu, te sudjelovati u dinamičnoj interakciji sa zajednicom.

Polygon stručni tim suradnika specijaliziran je za inovativne, intermedijalne i produkcije umjetničkih projekata na specifičnim lokacijama. Udruga profesionalno angažira do 5 stalnih suradnika i 10-ak povremenih suradnika godišnje koji su svi članovi Polygona.

Glavno upravno tijelo udruge jest Skupština koju čine svi članovi Udruge i koja se sastaje najmanje jednom godišnje na saziv Programskog savjeta i/ili Predsjednika-ce udruge. Skupština utvrđuje politiku razvoja i daje smjernice za rad, donosi Statut, te izmjene i dopune Statuta, utvrđuje program rada i financijski plan za tekuću godinu, usvaja izvještaj o radu i financijski izvještaj za prethodnu godinu, donosi druge akte i odluke važne za rad udruge, bira i razrješuje dužnosti Predsjednika-ce, odlučuje o primanju i isključivanju iz članstva, imenuje provoditelje programa i projekata, te odlučuje o drugim točkama propisanim Statutom. Svi članovi Skupštine aktivni su pokretački programa/projekata koje samostalno vode i koordiniraju, a prema dogovoru i odobrenju Programskog savijeta i Predsjednika-ce udruge.
PolygonOS virtualni ured nalazi se na adresi www.polygon.hr koji se trenutno rekonstruira i jedan je od strateških ciljeva samoodrživosti logistike organizacije.

Cilj nam je i nadalje stvarati prostor nezavisnog djelovanja, istraživati formu organizacije i modelirati je u prostoru naših potreba i razvoja. Polygon je objekt koja se modelira kako bi što bolje služio svrsi rada.

Comments are closed.